Skip to main content

Gullhesteskoen

Ørsta Hest skal bygge, etablere og drive hestesports- anlegg i Ørsta kommune. Våre aktivitetar inkluderer alle aldersgrupper, alle sportslege nivå og folk frå alle samfunnslag som deler ei og same interesse. Anlegget vil verte ein viktig lærings- og meistringsarena for born, unge, funksjonshindra og alle menneske treng å verte inkludert i eit trygt og positivt miljø.

Finansiering

Tusen takk for dåkka støtte

Gullhestesko er avsluttet

Eigararar av Gullhestesko

Sist oppdatert 11.04.20

Stein Aam | Ole-Magnus Orlien | Margrete Homlong Øyehaug | Per-Kåre Øyehaug | Iren Bodil Aambø x 4 | Helene Fjellving Solbakken | Anita Mari Brekke | Pål Aron Brekke & Sesuna Berhe | Hildegunn Lingås | Audhild Baarholm Øye Martine Sæbønes Bjørdal | Eldar Lingås | Ingrid Medland | Espen Eikebø | Bent Ådne Ose | Lars Petter Moe | Linn-Anett Hillestad | Linda Hjelvik Vatne | Kay-Are Vatne | Adrienne Saure Eikrem | Elin Saure | Tore Mo Solbakken | Charlotte Saure Eikrem x 6 | Per Magne Mork | Marie & Trygve Hjelvik | Mary Ann Krøvel Wiik | Stall Brudevoll – Arnhild Fjellving | Knut Rasmus Hjelle | Marit Bjørdalsbakke Skaar | Elisabeth Bratteberg & Torbjørn Follestad | Petter Bjørn Bjørdal | Sunniva & Stig Fjellving Solbakken | Ola Rasmus Egset & Bodil Egset | Ola Rasmus Egset & Iren Bodin Aambø | Janne Aam | Annike Merethe Øye Lingås | Synnøve Rekkedal Hill | Alv Steinar Hellebust | Andre Wiik | Madsi Vartdal Vinjevoll | Nikolas & Henrik Vinjevoll Amdam | Karen Høydal | Kristin Riise | Kåre Liadal JR x 2 | Idar Henning Vatne | Oda Merete Eiken | Per Reidar Myklebust | Olav Bratteberg | Vivian Sande x 2 | Tore Thon | Helge Ressem | Trine Funderud | Ingrid Overvåg Eiken | Stall Brudevoll | Stall Brudevoll | Gunvor Skaar Bondhus | Reidar Øye | Per Jan Myrhol | Sunniva Øye og Jan Ove Raudøy | Stall Vassend v. Silje Merete Rusten og Stein Terje Melle | Line og Ola Sætre | Rakel Sætre x 2 | Alice Merete Seterbakken | Benedicte Inderhaug Aambø | Stine Ose | Birgitte | Isabell Engjeberg Øye | Karen Røed | Bjarnhild Raknes | Hedda Ose | Torunn Hjelvik | Ine Elvebakken Refvik |

84000
Sjekk FB-sida til Gullhesteskoen her
Spre hesteglede

Saman kan vi greie det

Ver med på å spleise til hestesportanlegg