Skip to main content

Kontigent for ridehall

  • Alle som nyttar hallen skal løyse halleige i høve til oppsettet ovafor.
  • Du kan velge og dele opp betalinga etter ønske.
  • Studentar og andre utombygds som treng ferieleige betaler kr 600 pr halvår
  • Honnør er alderspensjonistar, uførepensjonistar og mottakar av arbeidsavklaringspengar.
  • Familie er medlemmer i same husstand. 
  • Søsken som er over 20 år, men deler på ein hest går som familie. 
  • Det skal ikkje ikkje betalast halleige på stemne og utstilling.
  • Leigetakar må inngå ein avtale med ØHAS. Dette er ein avtale som omfatter kva type avtale leigetakar inngår, korleis ein ønskjer å betale (pr år/halvår/mnd), samtykke til oppslag av brukarliste i hallen og til bruk på interne nettsider. Antal brukarar kan oppgjevast til sponsorar. Leigetakarar kan blir spurt om å delta på dugnader.

Kontaktperson :

Madsi Vartdal Vinjevoll

Tlf: 942 76 894

E-post: vinjevollmadsi@gmail.com