Våre støttespelarar

Alle medlemmar i laga får 15% rabatt på kjøp av utstyr med Felleskjøpet i Volda og Eiksenteret i Ørsta.

Ørsta Hest vil rette ei stor takk til alle våre støttespelarar som bidreg til realiseringa av hestesportsanlegget i Idrettsparken. Dykk er gull verdt for oss!

Sponsorpakkar

Ørsta Hest har gode  samarbeidspartnarar som anten støtter med små eller store beløp.

Vi skreddarsyr sponsorpakkar i samarbeid med aktuell sponsor dersom det er aktuelt med anna innhald enn i standardpakkane. Alle sponsormidlar og all støtte uansett beløp er kjærkomne!

Er di bedrift interessert i å støtte Ørsta Hest? Ta kontakt.

Kontaktinfo:
Margrete Homlong Øyehaug
E-mail: margreteoey@gmail.com
Tlf: 481 24 689

Sponsor A+

500.000,-

+100.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 6m langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor A

100.000,-

+50.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 6m langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor B+

50.000,-

+20.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor B

25.000,-

+10.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 6m langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimesida
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor C+

10.000,-

+5.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 1m kortsidevegg D
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
Sponsor C

5.000,-

/per år
Avtaleperiode: 3 år
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside

Bli med på laget vårt!

Ørsta Hest skal byrje realiseringa av planane om eit hestesportsanlegg i 2020. Vi treng dykkar støtte på vegen!

Vi gler oss til å ta i bruk eit flott og moderne anlegg på Mosflata og til å kunne vise fram dei positive aktivitetane og tilboda vi kan tilby til barn, unge, funksjonshindra, aktive, hesteeigarar, andre brukarar og alle innbyggjarane våre.