Skip to main content

Våre støttespelarar

Sponsorpakkar

Ørsta Hest har gode  samarbeidspartnarar som anten støtter med små eller store beløp.

Vi skreddarsyr sponsorpakkar i samarbeid med aktuell sponsor dersom det er aktuelt med anna innhald enn i standardpakkane. Alle sponsormidlar og all støtte uansett beløp er kjærkomne!

Er di bedrift interessert i å støtte Ørsta Hest? Ta kontakt.

Sponsor C

5.000,-

/per år
Avtaleperiode: 3 år
 • Eksponering på felles sponsorskilt
 • Logo på sosiale media og heimeside
 • Høve til banner, stand ved arrangement
Sponsor C+

10.000,-

Deretter 5 000 i tre år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame skilt 1 x 1 meter langside vegg B og kortsidevegg D
 • Eksponering på felles sponsorskilt
 •  Logo på sosiale media og heimeside
 • Høve til banner, stand ved arrangement
Sponsor B

25.000,-

Deretter 10 000 i tre år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame skilt 2 x 1 meter langside vegg B og kortsidevegg D
 • Eksponering på felles sponsorskilt
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Logo på sosiale media og heimeside
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor B+

50.000,-

Deretter 20 000 i tre år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame skilt 2,5 x 1,25 meter langside vegg A + B og kortsidevegg C
 •  Eksponering på felles sponsorskilt
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Logo på sosiale media og heimeside
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor A

100.000,-

Deretter 50 000 i tre år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame skilt 4 x 1,25 meter langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorskilt
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame på arrangement
 • Logo på sosiale media og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte og liknande.
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor A+

500.000,-

Deretter 100 000,-  i tre år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame skilt 4 x 1,25 meter langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorskilt
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame på arrangement
 • Logo på sosiale media og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte og liknande.
 • Invitasjon til sponsorarrangement
 • Profilering som hovudsponsor etter nærare avtale

Generelle vilkår for alle pakkane: sponsor står for kostnader og produksjon av
logo, slikt og anna reklamemateriell

Gullhesteskoen

Alle medlemmar i laga får 15% rabatt på kjøp av utstyr med Felleskjøpet i Volda og Eiksenteret i Ørsta.

Ørsta Hest vil rette ei stor takk til alle våre støttespelarar som bidreg til realiseringa av hestesportsanlegget i Idrettsparken. Dykk er gull verdt for oss!