Våre støttespelarar

Ørsta Hest vil rette ei stor takk til alle våre støttespelarar som bidreg til realiseringa av hestesportsanlegget i Idrettsparken. Dykk er gull verdt for oss!

Alle medlemmar i laga får 15% rabatt på kjøp av utstyr med Felleskjøpet i Volda og Eiksenteret i Ørsta.

Sponsorpakkar

Ørsta Hest har gode  samarbeidspartnarar som anten støtter med små eller store beløp.

Vi skreddarsyr sponsorpakkar i samarbeid med aktuell sponsor dersom det er aktuelt med anna innhald enn i standardpakkane. Alle sponsormidlar og all støtte uansett beløp er kjærkomne!

Er di bedrift interessert i å støtte Ørsta Hest? Ta kontakt.

Kontaktinfo:
Margrete Homlong Øyehaug
E-mail: margreteoey@gmail.com
Tlf: 481 24 689

Diamantskoen

50.000 – 100.000

/per år

Opp til 6 goder

 • Eksponering i form av skiltreklame | Strl 1 inne/utebane
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved større arrangement
 • Bedriftspresentasjon medlemsmøter
 • Reklame på sosiale medium
 • Eksponering på Hestens Dag
Gullskoen

20.000 – 50.000

/per år

Opp til 5 goder

 • Eksponering i form av skiltreklame | Strl 2 inne/utebane
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banenr, stand ved større arrangement
 • Bedriftspresentasjon medlemsmøter
 • 1 familiedag med barneriding

Sølvskoen

10.000 – 25.000

/per år

Opp til 4 goder

 • Eksponering i form av skiltreklame | Strl 2 inne/utebane
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Bedriftspresentasjon medlemsmøter
 • 1 Familiedag med Inn på stallen
Bronseskoen

5.000 – 10.000

/per år

Opp til 2 goder

 • Eksponering i form av skiltreklame | Strl 3 på arena
 • Eksponering på felles sponsorvegg

eller 5000,- i tre år utan eingongsbeløp.

Bli med på laget vårt!

Ørsta Hest skal byrje realiseringa av planane om eit hestesportsanlegg i 2020. Vi treng dykkar støtte på vegen!

Vi gler oss til å ta i bruk eit flott og moderne anlegg på Mosflata og til å kunne vise fram dei positive aktivitetane og tilboda vi kan tilby til barn, unge, funksjonshindra, aktive, hesteeigarar, andre brukarar og alle innbyggjarane våre.