Skip to main content

Våre støttespelarar

Sponsorpakkar

Ørsta Hest har gode  samarbeidspartnarar som anten støtter med små eller store beløp.

Vi skreddarsyr sponsorpakkar i samarbeid med aktuell sponsor dersom det er aktuelt med anna innhald enn i standardpakkane. Alle sponsormidlar og all støtte uansett beløp er kjærkomne!

Er di bedrift interessert i å støtte Ørsta Hest? Ta kontakt.

Sponsor A+

500.000,-

+100.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 6m langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor A

100.000,-

+50.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 6m langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor B+

50.000,-

+20.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor B

25.000,-

+10.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 6m langside vegg A
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Speakerreklame
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimesida
 • Bedriftspresentasjon på generalforsamling, medlemsmøte o.l
 • Invitasjon til sponsorarrangement
Sponsor C+

10.000,-

+5.000,- per år
Avtaleperiode: 4 år
 • Arenareklame 1m kortsidevegg D
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside
Sponsor C

5.000,-

/per år
Avtaleperiode: 3 år
 • Eksponering på felles sponsorvegg
 • Høve til banner, stand ved arrangement
 • Reklame/logo på sosiale medium og heimeside

Gullhesteskoen

Ynskjer du å vere ein bidragsyter til lokalsamfunnet ved å hjelpe oss finansiere hestesportanlegget i Idrettsparken i Ørsta?

Ved å kjøpe ein Gullhestesko kr 1000,- , så får du ein eigen hestesko på veggen i ridehallen. Givaren får namnet sitt på eit skilt i hallen og namngitt her på nettsida med samtykke.

Husk at alle monner drar.

Vipps

Vipps-kode: #579731
Merk med «Gullhestesko» og namn på givar.

Alle medlemmar i laga får 15% rabatt på kjøp av utstyr med Felleskjøpet i Volda og Eiksenteret i Ørsta.

Ørsta Hest vil rette ei stor takk til alle våre støttespelarar som bidreg til realiseringa av hestesportsanlegget i Idrettsparken. Dykk er gull verdt for oss!