Ørsta Ride- og Køyreklubb

Livsstilen med hest

ØRKK er ein ride- og køyreklubb og vart stifta i 1981 av eldsjeler som brann for allsidig bruk av hesten og hestesporten. Per i dag har klubben om lag 40 medlemmer, vi har i tillegg mange støttespelarar med på laget vårt! Klubben har igjennom åra stått for ei rekkje aktivitetar som barneriding, kurs i hestestell og hestehald, besøksstallar der born og unge kan kome og lære seg å stelle hest, ridekurs i ulike greiner, kurs i stell og vedlikehald av seletøy og utstyr, fellesturar og ride- og køyrestemner og mykje meir.

1997/98 var ein milepæl i lagsarbeidet og klubben si historie. Klubben kjøpte og fekk sett opp ridehall på Ripateigane i lag med Ørsta og Volda Fjordhestlag. Aktivitetane vart flyttast innandørs når vær og føre gjorde det vanskeleg. Dette var eit enormt stor økonomisk og arbeidsmessig løft for begge laga. Vi disponerte området mellombels og i 2017 vart arealet omdisponert til fleirbrukshall.

I 2017 vart hallen og utebanen riven og vi arbeidde med å få til ein avtale om leige av grunn i Idrettsparken i Mosflata. Avtale vart signert 8. mars 2019. No skal vi saman med Ørsta og Volda Fjordhestlag og Vestri Islandshestforeining endeleg realisere hestesportsanlegget som vi har arbeidd for gjennom nær 40 år!

Kom i kontakt med oss.

Madsi Vartdal Vinjevoll
Tlf: 942 76 894
E-post: vinjevollmadsi@gmail.com

MEDLEMSKAP

Senior: kr 400
Junior: kr 300 junior (under 16 år)
Sekundærmedlem: kr 200
Familiemedlem: kr 100
Dette gir deg reduserte prisar på aktivitetar, og bladet Hestesport som kjem frå forbundet jamnleg. Det gir deg også muligheit til å starte stevner i regi av klubbar tilslutta Norges rytterforbund. Medlemmar blir også prioritert på kurs og arrangement i regi av klubben. Ikkje minst vert du del av eit aktivt og sosialt klubbmiljø!
Medlemmar får også 15% rabatt på utstyr til hest og rytter på Eik Senteret i Ørsta.