Skip to main content

Halleige 2021

Info:

Prisar for halleige for 2021
Vipps: 579731 
Bankkonto: 3992 06 41567
Merk med namn/medlemslag/type hallleige.
Dersom du ynskjer det får du avtale om månadleg betaling ta kontakt med Anne-Stine Foldal Aam på tlf 95942595 for faktura eller spørsmål.
Du kan nytte denne QR-koden for betaling:

Prisar:

Enkeltmedlem: kr 4200,- / halvtår kr 3000
Familiemedlem: kr 6500 heilt år – halvtår 4700
  • Foreldre samt barn/søsken under 20 år i samme husholdning
  • Heile familien må vere medlemmer i eitt av laga
Juniormedlem: kr 1300 heilår / kr 900 for halvtår
  • Dette gjeld for juniormedlem til og med det året ein fyller 16 år som låner hest f eks instruktør eller som tek ridetimar i privat regi.
Enkeltleige: Kr 250 per gong etter avtale med Anne-Stine
Anleggsleige kurs i laget sin regi: Kr 100 pr dag (pr brukar og ikkje pr hest)
Haust- og julefeire leige for studentar i 2021: Kr 500
Studentar og skuleelevar som ikkje bur her og er medlem i ett av laga kan ellers tegne særskilt avtale om halleige. Kontakt Anne-Stine F. Aam.
Leige av hall for arrangement av ekstern klubb/aktør: Dette vert avtala særskilt med styret.