Skip to main content
Det vert Haust-dugnad onsdag 18. oktober i ridehallen. Oppgåver: raking/jamning av sand frå kantar og hjørner på rideflaten, luking av ugras og renningar rundt bygget, alminneleg kosting og rydding inne i hallen. Oppmøte frå kl. 18.00. Ta med arbeidshanskar, rive, grafse, ugrashakke og godt humør! Viss nokon vil lage kake til pausekaffi kl 19.00 er det topp!

Leave a Reply