Skip to main content

I samarbeid med Volda rideklubb har vi gleda av å invitere til køyrekurs for Gunnar Bruland 3.–4. oktober i Volda og Ørsta. Vi følgjer koronaråd frå myndigheitene.

Pris for medlemmar i Volda rideklubb og Ørsta ride og køyreklubb:

  • 900 kr for heile helga, som består av 40 minutt første dag, og 30 min andre dag.  Om ein berre vil ha time ein av dagane er prisen 450 kr for 30 min.

Pris for ikkje-medlemmer i VRK eller ØRKK:

  • 1000 kr for heile helga 500 kr for 30 min, timane er privattimar.

Dei som vil køyre i Volda og som ikkje har betalt baneleige, må vippse eller føre over eingangsbaneleige (50 kroner for ikkje medlem, og 25 kroner for medlemmer) til VRK: 521853. Gunnar kan også stoppe innom Ytrestøylen, så det er mogleg å melde seg på der. For dei som vil vere med i Ørsta, disponerer ØRKK bana på Brudavollen. Den er gratis å bruke for medlemmar. 50 kr baneleige for ikkje-medlemmer, dette betalast på vipps ved oppmøte.

Leave a Reply