Skip to main content

Det er vårtemperatur i lufta og snøven forsvinne lynkjapt. Med dukker det opp både det eine og det andre som ikkje er så kjekt å møte på for fotgjengarar, syklistar og andre..  Oppfordra hestefolket til å bli med på ein liten dugnad. Kjem du over hestemøkk på veikanten og på fortau som ikkje er fjerna så fjern den sjølv viss du he sjangs! Ei lita spade innpakka i plastnett baki bilen gjer jobben enkel og grei! Dette er fort gjort viss mange nok tek i et tak .

Leave a Reply