Skip to main content

Ting skjer – gravinga har starta, i slutten av neste veke kjem Isomur og starter på betongarbeidet. Medio mars starter Fjøssystemer! Grunna vinterarbeid må vi rekne med litt ekstra tid, men slik det ser ut no er hallen reist mot slutten av april. Då blir det dugnad på å bygge vant og legge ut toppdekke.

Leave a Reply