Skip to main content
Nyheiter

Halleige for 2021 (tom. 31.12.21)

By 29. juni 2021oktober 9th, 2021No Comments

Styret har fastsett prisar for halleige for 2021 (tom. 31.12.21)

Enkeltmedlem heilår kr 4200,- / halvtår kr 3000

Juniormedlem kr 1300 heilår / kr 900 for halvtår

  • Dette gjeld for juniormedlem til og med det året ein fyller 16 år som låner hest f eks instruktør eller som tek ridetimar i privat regi.

Familiemedlem kr 6500 heilt år – halvtår 4700

  • Foreldre samt barn/søsken under 20 år i samme husholdning heile
  • Familien må vere medlemmer i eitt av laga

Anna:

  • Anleggsleige ved kurs i laget sin regi kr 100 pr dag (pr brukar og ikkje pr hest)
  • Leige av hall for arrangement av ekstern klubb/aktør vert å avtale særskilt med hallnemnd.
  • Enkeltleige kr 250 per gong etter avtale med hallnemnd.
  • Studentar og skuleelevar som ikkje bur her og som er medlem i ett av laga kan tegne særskilt avtale om halleige
  • Dersom du ynskjer det får du avtale om månadleg betaling.

Ta kontakt med Anne-Stine Foldal Aam på tlf 95942595 for faktura eller spørsmål

Halleige kan betalast  til 3992 06 33459 eller vippsast til 579731 eller  merk med namn/medlemslag/type hallleige.

Leave a Reply