Nyheiter

Halleige for 2021 (tom. 31.12.21)

By 29. juni 2021 oktober 9th, 2021 No Comments

Styret har fastsett prisar for halleige for 2021 (tom. 31.12.21)

Enkeltmedlem heilår kr 4200,- / halvtår kr 3000

Juniormedlem kr 1300 heilår / kr 900 for halvtår

  • Dette gjeld for juniormedlem til og med det året ein fyller 16 år som låner hest f eks instruktør eller som tek ridetimar i privat regi.

Familiemedlem kr 6500 heilt år – halvtår 4700

  • Foreldre samt barn/søsken under 20 år i samme husholdning heile
  • Familien må vere medlemmer i eitt av laga

Anna:

  • Anleggsleige ved kurs i laget sin regi kr 100 pr dag (pr brukar og ikkje pr hest)
  • Leige av hall for arrangement av ekstern klubb/aktør vert å avtale særskilt med hallnemnd.
  • Enkeltleige kr 250 per gong etter avtale med hallnemnd.
  • Studentar og skuleelevar som ikkje bur her og som er medlem i ett av laga kan tegne særskilt avtale om halleige
  • Dersom du ynskjer det får du avtale om månadleg betaling.

Ta kontakt med Anne-Stine Foldal Aam på tlf 95942595 for faktura eller spørsmål

Halleige kan betalast  til 3992 06 33459 eller vippsast til 579731 eller  merk med namn/medlemslag/type hallleige.

Leave a Reply