Skip to main content
No nærma det seg jul! Ei perfekt julegåve til den som har alt er ein hestesko i gull som til slutt vil henge på veggen i ridehallen – eit nydeleg dekorativt element av alle som har støtta dette prosjektet.
Kontakt oss på tlf 48124689 for faktura eller betal kr 1000 til kto. 3992 06 33459 / vippsnr 57 97 31 og merk betalinga med «Gullhestesko» og namn på givar. Husk at også fleire kan gå ihop og kjøpe ein sko.

Leave a Reply