Skip to main content

Ørsta Hest deltek i kampanjen #STOPP. Norsk idrett står saman når vi seier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeleggjere idrettens klare standpunkt, har Norges idrettsforbund laga ei samleside der alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater. Du finn link til dette både på rytter.no og hestesport.no

Leave a Reply