Skip to main content

Første helga i november vil hovslager Odd Anders Otterstad kome å halde kurs for oss !
Hald av helga!

Kurset passar for alle, både dei som skor sjølve og for dei som ønsker å lære om anatomien og kva innverknad skoing faktisk har på hesten si helse og bevegelsemønster. Vi planlegg både teori og praksis

Meir info og påmelding når det nærmar seg!

Leave a Reply