Skip to main content

SPØRJEUNDERSØKELSE

Ørsta Hest ynskjer å kome i gong med ein spørjeundersøkelse, for å få samla informasjon om kva folk tenkjer og ønskar for den nye hallen! Håpar alle hestefolk alle i og omkring Ørsta som kan tenke seg å bruke annlegget, teke seg tid til å svare.

Undersøkelsen er sjølvsagt anonym.

Kom til spørjeundersøkelsen HER.

Leave a Reply