Skip to main content

ØRSTA HEST HAR FÅTT LOGO!

Etter ein logokonkurranse blant medlemma, var det seks påmelde der det var Kristin Graskopf Ose som vann konkurransen – gratulerer og takk for å ha laga ein flott logo til oss.

Kristin fekk ein kraftforsekk og grime støtta av Felleskjøpet i gåvepremie og æren av at hennar forslag vil profilere Ørsta Hest i alle samanhengar framover. Styret takkar også dei seks andre bidragsytarane for gode forslag

Leave a Reply